1.ฉันรู้สึกว่าคู่ของฉันมีความสุขกับชีวิตเซ็กส์ของเรา

1

ไม่เคยเลย

2

น้อยมาก

3

นานๆ ครั้ง

4

บางครั้ง

5

บ่อยครั้ง

6

เกือบตลอดเวลา

7

ตลอดเวลา

Powered byTalk To Peach