img-expert-13
หมอ โอ
นพ. โอฬาริก มุสิกวงศ์
หัวข้อที่เชี่ยวชาญ:
 • กังวลท้อง
 • ท้องไม่พร้อม
 • คุมกำเนิด
 • เพศสัมพันธ์ครั้งแรก
 • เพศสัมพันธ์
 • เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์
 • Sex Worker
 • ประจำเดือน
 • ตกขาว
 • อวัยวะเพศและระบบสืบพันธุ์
 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • วัคซีน HPV
 • วัยทอง
ประสบการณ์:
 • ที่ปรึกษาสมาคมเฮล์เทคไทย
 • คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และประชากร
 • คณะกรรมการพัฒนาการเจริญพันธุ์แห่งชาติ
 • ประธานอนุกรรมการการศึกษาราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการแพทยสภา
 • คณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
 • กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 6
 • ผู้อำนวยการกองมารดาและทารก สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
 • โฆษกรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข
mobile-bg-expert-img-peach-left
ดาวน์โหลดแอป
logo-talktopeach
ปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพเพศ