คำถามที่พบบ่อย

วิธีการลงทะเบียนใช้งาน Talk to PEACH

เวลาทำการของบริการ Talk to PEACH

ค่าบริการของ Talk to PEACH

วิธีชำระค่าบริการ

การขอคืนเงิน (Refund)

วิธีการนัดปรึกษากับหมอและนักเพศวิทยา

วิธีใช้โค้ดส่วนลด

วิธีการเข้ารับคำปรึกษา

วิธีการเลื่อนนัดหมาย

วิธีการยกเลิกนัดหมาย

วิธีการขอเปลี่ยนหมอและนักเพศวิทยา

วิธีนัดหมายกับหมอและนักเพศวิทยาคนเดิม

วิธีส่งคำถามปรึกษาหมอและนักเพศวิทยา

เวลาในการเข้ารับคำปรึกษาสำหรับผู้เข้ารับบริการที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ

ไม่สามารถเข้าห้องรับคำปรึกษาได้

ไม่สามารถเปิดไมค์และกล้องได้เมื่อเข้ารับคำปรึกษา

เกิดปัญหาในการลงทะเบียนหรือ Log-in

ช่องทางการติดต่อ Customer Service เพื่อสอบถามและแจ้งปัญหา