ให้คำปรึกษาและดูแลอย่าง

ใส่ใจในสุขภาพเพศองค์รวม

ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้บริการคุณที่
talk to peach logo
specialist-cover-phone

นักเพศวิทยา

จะช่วยคุณได้อย่างไร?

นักเพศวิทยา (Sexologist) คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพศของมนุษย์ และพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ ที่ให้คำปรึกษาและรักษาแบบ องค์รวม (Holistic Approach) ครอบคลุมในด้านของสุขภาพกาย สุขภาพใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
circle-expert-description-section
นอกจากนี้ นักเพศวิทยายังให้คำแนะนำด้านสุขภาวะทางเพศ และการแก้ปัญหาทางเพศ เพื่อให้เกิดสุขภาวะทางกาย ใจ และสังคมที่ดี ในระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัว 

ไขทุกข้อสงสัยและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

TalkToPeach
talk to peach logo

Your Sexual Well-Being Safe Space

ปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพเพศ

กับนักเพศวิทยาผ่านแอป Peachtalk to peach logo