ไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไร ทำความรู้จักความหลากหลายทางเพศด้วย เพศ 5 มิติ

ไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไร ทำความรู้จักความหลากหลายทางเพศด้วย เพศ 5 มิติ

07 พฤษภาคม 2024

Share on
ไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไร ทำความรู้จักความหลากหลายทางเพศด้วย เพศ 5 มิติ1

ในปัจจุบัน ความหลากหลายทางเพศ หรือ Sexual Diversity ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของรสนิยมทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ เนื่องจากความหลากหลายทางเพศนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่มีให้เห็นในทุกที่ ทุกสังคม แล้วความหลากหลายทางเพศคืออะไร? 

หากเรารู้สึกสับสนว่าตัวเองเป็นเพศอะไร หรือเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนรอบข้างเราต้องให้คำปรึกษาเขาแบบไหน ในบทความนี้ เราจะพาทุกคนไปรู้ลึกเรื่องความหลากหลายทางเพศแบบลึกซึ้งกัน

หลักเพศ 5 มิติ ความหลากหลายทางเพศ คืออะไร

ไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไร ทำความรู้จักความหลากหลายทางเพศด้วย เพศ 5 มิติ2

ก่อนอื่นเรามารู้เรื่องของหลักเพศ 5 มิติ ซึ่งเป็นความหลากหลายทางเพศที่พบเห็นได้ในสังคมปัจจุบัน แบ่งออกมาได้เป็น 5 มิติ หรือ แกนเพศ 5 มิติที่เราควรศึกษา และเรียนรู้ให้เข้าใจถึงความหลากหลายทางเพศ ดังนี้

มิติที่ 1 : เพศกำเนิด

เพศกำเนิด (Biological Sex) คือ ลักษณะทางชีววิทยาของบุคคลที่ถูกกำหนดตั้งแต่กำเนิดจากลักษณะทางร่างกายและสรีรวิทยา โดยมีองค์ประกอบหลักคือ โครโมโซมเพศ, ฮอร์โมนเพศ และอวัยวะสืบพันธุ์ โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 เพศ ได้แก่

เพศชาย ที่มีอวัยวะสืบพันธุ์หลัก ได้แก่ อัณฑะ ท่อนำอสุจิ และอวัยวะเพศชาย โครโมโซมเพศคือ XY

เพศหญิง ที่มีอวัยวะสืบพันธุ์หลัก ได้แก่ รังไข่ มดลูก ช่องคลอด โครโมโซมเพศคือ XX

อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่บุคคลอาจมีพันธุกรรมหรือลักษณะทางสรีรวิทยาแตกต่างจากเพศชายและเพศหญิงปกติ ซึ่งเรียกว่า เพศกำกวม หรือเพศที่สาม ดังนั้นการกำหนดเพศจึงมีความซับซ้อนมากกว่าการพิจารณาเพียงลักษณะทางร่างกายภายนอกเท่านั้น


มิติที่ 2 : คิดว่าตนเองเป็นเพศอะไร

หรือที่เราเรียกกันว่า อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) เป็นการรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้ชาย หรือผู้หญิง ทั้งนี้บางคนอาจคิดว่าตนมีอัตลักษณ์ทางเพศตรงกับอวัยวะเพศ และโครงสร้างทางร่างกาย และนอกเหนือจากนี้อาจจะคิดว่าตนเองไม่มีเพศ หรือเป็นบุคคลข้ามเพศก็ได้เช่นกัน

มิติที่ 3 : แสดงออกอย่างไร

มิติที่ 3 จะหมายถึงการแสดงออกถึงตัวตนเกี่ยวกับเพศสภาพ (Gender Expression) ซึ่งแบ่งแยกออกมาได้หลายมุมมอง ยกตัวอย่างเช่น หากเราเป็นเพศชาย เลือกแสดงออกเป็นเพศชาย ซึ่งตรงกับร่างกายหรือเพศสภาพของตนเอง หรืออาจจะแสดงออกตรงข้ามก็ได้ เช่น เป็นเพศหญิง แต่แสดงออกเป็นเพศชาย เป็นต้น

มิติที่ 4 : รัก หรือ ชอบเพศอะไร

ในมิติที่ 4 นี้เสนอในมุมมองของความรักความชอบ (Sexual Orientation) ไม่จำเป็นว่าเราจะชอบคนได้เฉพาะกับเพศตรงข้ามได้เท่านั้น เช่น ชาย ชอบ หญิง หรือ หญิง ชอบ ชาย อาจจะแบ่งได้หลากหลายความชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชาย ชอบ ชาย หญิง ชอบ หญิง หรือจะไม่ชอบเพศไหนเลยก็ได้เช่นกัน

มิติที่ 5 : ชอบมีเพศสัมพันธ์กับ…

มิติสุดท้ายเป็นมิติที่ค่อนข้างซับซ้อน และเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดออก เพราะเป็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ หรือการมีเซ็กซ์ (Sexual Behavior) ในโลกของเซ็กซ์ มีมุมมองที่หลากหลายบางคนอาจจะชอบมีเซ็กซ์ กับเพศตรงข้าม หรือเพศเดียวกัน นอกจากนี้อาจจะชอบมีเซ็กซ์ กับอะไรก็ได้ เช่น เซ็กซ์ทอย หรือจะไม่ชอบมีเซ็กซ์ เลยก็สามารถมีแนวคิดแบบนี้ได้

ปรึกษาไม่ระบุตัวตนผ่าน Talk to PEACH

ความหลากหลายทางเพศ ผิดหรือไม่

ไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไร ทำความรู้จักความหลากหลายทางเพศด้วย เพศ 5 มิติ3

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า คนที่มีความหลากหลาย หรือการเป็นเพศทางเลือก ไม่ได้เป็นโรค และไม่ได้เป็นผู้มีความผิดปกติทางจิตถาวร หรือมีความผิดปกติทางจิตใจ เพราะการที่สังคมของเรามีความหลากหลายทางเพศนั้นไม่ใช่เรื่องผิด ในสังคมมีทั้งความหลากหลายทั้งการเลี้ยงดู วัฒนธรรม และพื้นฐานทางสังคมที่อาจทำให้คนคนหนึ่งนั้นสามารถมีรสนิยมหรืออัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างกันออกไปได้เป็นปกติ

ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเพศอะไร ทำอย่างไร?

ไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไร ทำความรู้จักความหลากหลายทางเพศด้วย เพศ 5 มิติ4

แล้วถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเพศอะไร สับสนในตัวเอง ทำอย่างไรดี? ซึ่งการไม่แน่ใจในอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองเป็นเรื่องปกติที่หลายคนอาจรู้สึกและประสบพบเจอได้ ดังนั้นสิ่งที่ควรเข้าใจและควรทำมีดังนี้

 ข้อเสนอแนะดังนี้อาจช่วยได้

  1. อย่ากดดันตนเอง

ควร ให้เวลากับตัวเองในการค้นหาและทำความเข้าใจเพศภาวะ เพื่อทบทวนและเข้าใจตัวเองให้มากที่สุด

  1. ศึกษาและเปิดใจยอมรับความหลากหลายทางเพศ 

ในทุกวันนี้โลกและสังคมของเราเปลี่ยนไปมาก เกิดความหลากหลายทางเพศมากขึ้น การที่เราศึกษาและเปิดใจยอมรับ ก็จะช่วยให้เราเข้าใจตนเองและโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น

  1. สำรวจความรู้สึกและความชอบของตนเอง 

ดูว่าตนเองมีบุคลิกภาพ การแต่งกาย รสนิยมทางเพศ เป็นอย่างไร เพื่อที่ทำให้เราเข้าใจในเพศของตนเองมากยิ่งขึ้น 

  1. ให้เวลากับตนเอง

ทดลองแสดงออกทางเพศในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้รู้สึกสบายใจ และไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน

  1. ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ

หากรู้สึกว่าการให้เวลากับตนเองยังไม่เพียงพอ สามารถปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพูดคุยและหาวิธีการแก้ไขในแบบที่ถูกต้องและตนเองสบายใจมากที่สุด

มีปัญหาด้านอัตลักษณ์ทางเพศ แก้อย่างไรดี

นอกจากรสนิยมทางเพศที่ต่างกันออกไปนั้น อัตลักษณ์ทางเพศ ยังเป็นเรื่องทางเพศอีกรูปแบบหนึ่งที่รับรู้ว่าตนเองต้องการเป็นผู้ชาย หรือผู้หญิง แต่จะมีกรณีที่อัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากโครงสร้างทางร่างกาย ทำให้เกิดกลุ่มคนที่เรียกว่า “คนข้ามเพศ (Transgender)” ซึ่งอาจทำให้มีปัญหาด้านการใช้ชีวิตประจำวัน หรืออื่นๆ ซึ่งวิธีแก้ไขมีดังนี้

  • ปรึกษาจิตแพทย์ 

เพื่อขอคำแนะนำในการปรับตัว และรู้วิธีการดูแลตัวเองที่เหมาะสมที่สุด

  • เข้าสู่กระบวนการแปลงเพศ 

เมื่อเรารู้และแน่ใจว่าต้องการอัตลักษณ์ทางเพศเป็นแบบไหน สามารถตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศซึ่งควรทำการผ่าตัดในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยกับตนเอง ทั้งนี้ในปัจจุบันมีสถานพยาบาลหลากหลายที่รับบริการการแปลงเพศที่มีรีวิวที่น่าเชื่อถือด้วย

ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเพศอะไร อยากค้นหาตัวตน คุยกับ Talk to PEACH

Talk to PEACH Promo
ดาวน์โหลดแอป Talk to PEACH เพื่อปรึกษา

สามารถปรึกษาเรื่องทางเพศ รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับเพศได้อย่างสบายใจในทุก ๆ แง่มุม ไม่ต้องเปิดเผยชื่อ ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน สามารถรับคำปรึกษาได้ทันที หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Talk To PEACH: https://oci.ltd/7l5EvI3

อ้างอิง

ปัญหา LGBTQ+

สุขภาพเพศทางกาย

สุขภาพเพศทางใจ