Non-Binary คืออะไร ทำความเข้าใจเพศหลากหลาย

Non-Binary คืออะไร ทำความเข้าใจเพศหลากหลาย

14 พฤษภาคม 2024

Share on
Non-Binary คืออะไร ทำความเข้าใจเพศหลากหลาย1

ในปัจจุบันนี้ คำว่าเพศ ไม่ได้กำหนดว่าต้องมีแค่ชายและหญิง ยังมีกลุ่มคนที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มทางเพศที่หลากหลาย ที่ขับเคลื่อนในสังคมนั่นคือกลุ่ม Non-binary 

แล้วกลุ่ม Non-Binary คือใคร มีคำนิยามของคำ ๆ นี้ว่าอะไร บทความนี้จะพาไปหาคำตอบเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศของกลุ่มนี้กัน

Non-Binary คืออะไร

Non-Binary คืออะไร ทำความเข้าใจเพศหลากหลาย2

นอน-ไบนารี่ หรือ Non-Binary คือการสำนึกทางเพศชนิดหนึ่งที่ไม่ได้กำหนดตายตัวว่าจะเป็นผู้ชาย หรือ ผู้หญิง เราสามารถเป็นสำนึกทางเพศชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่ชายและหญิง เราสามารถเป็นเพศใดก็ได้ ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคม สามารถแตกความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นการรู้สึกว่าตัวตนของตนเองเป็นการผสมผสานระหว่างสองเพศ (androgyne) หรือเป็นกลางหรือรู้สึกไม่มีเพศ (agender) รวมถึงการมีเพศที่ลื่นไหลไปมา (Gender Fluid) หรือที่เราเรียกกันว่าความลื่นไหลทางเพศนั่นเอง  

ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น A มีอัตลักษณ์เป็นผู้ชาย แต่มีรสนิยมชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงในบางครั้ง บางวันอาจจะแต่งตัวตามเพศสภาพตัวเองตามปกติ ในอีกด้านรู้สึกชอบพอหรือดึงดูดกับเพศตรงข้าม เป็นต้น เพราะ Non-Binary ไม่มีกรอบที่ตายตัวว่าเมื่อเกิดมาเป็นผู้ชาย เราต้องแต่งตัวหรือมีรสนิยมเป็นผู้ชาย เราสามารถเป็นเพศใดก็ได้ การมี Non-Binary ทำให้ช่วยทลายกรอบเรื่องการสร้างบรรทัดฐานในสังคม ไม่ต้องกำหนดว่าผู้ชายต้องเป็นผู้นำ หรือผู้หญิงต้องเป็นผู้ตามเสมอไป

รู้ได้อย่างไรว่าเราเป็น Non-Binary นอน-ไบนารี่

Non-Binary คืออะไร ทำความเข้าใจเพศหลากหลาย3

การรู้และระบุตัวตนว่าตนเป็น Non-Binary อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและเข้าใจได้ยากในช่วงแรก ซึ่งมีหลายวิธีและขั้นตอนที่อาจช่วยให้คุณเข้าใจตัวตนของตนเองได้ดีขึ้น

  1. สำรวจความรู้สึกของตนเอง 

หากคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถระบุตนเองได้ด้วยเพศชายหรือหญิงอย่างเดียว คุณอาจจะมีสัญญาณที่คุณเป็น Non-Binary

  1. สำรวจประสบการณ์

พิจารณาประสบการณ์ในอดีตและในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเพศ เช่น ตระหนักถึงความไม่สะท้อนตัวตนในเพศที่ได้รับการกำหนดหรือความสามารถรับรู้ความหลากหลายของเพศ

  1. รับการสนับสนุนและความเข้าใจ

หากได้รับความเข้าใจจากคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือชุมชน การมีความเข้าใจและการสนับสนุนจากผู้อื่นอาจช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและสะท้อนตัวตนได้แน่นอน

  1. เข้าร่วมชุมชน Non-Binary

การเข้าร่วมกับชุมชน Non-Binary หรือการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้ของคนที่เป็น Non-Binary อาจช่วยให้คุณรู้สึกไม่เหงาและสนับสนุนในการรับรู้ตัวตน

ปรึกษาไม่ระบุตัวตนผ่าน Talk to PEACH

ทำไมสังคมต้องมี Non-Binary? นอน-ไบนารี่

  1. เพื่อความหลากหลายและครอบคลุมเรื่องเพศ

สังคมประกอบด้วยคนหลากหลายเพศสภาพ ไม่ควรจำกัดอยู่แค่เพศชายและเพศหญิงเท่านั้น การยอมรับนอน-ไบนารีจะทำให้สังคมมีความครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น

  1. เคารพสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค 

การปฏิเสธไม่ยอมรับความแตกต่างทางเพศสภาพ ถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและสร้างความไม่เสมอภาคในสังคมได้

  1. ส่งเสริมความเข้าใจและลดอคติ 

การมีนอน-ไบนารีในสังคม จะช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศให้มากขึ้น ลดอคติและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนเหล่านี้

  1. สะท้อนความเป็นจริงทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในหลายสังคมและวัฒนธรรม มีบุคคลนอกเหนือจากเพศชายและหญิงมาช้านาน การยอมรับนอน-ไบนารีจึงสะท้อนความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  1. ส่งเสริมสุขภาวะทางใจและการยอมรับตนเอง 

การถูกสังคมรับรองและยอมรับ ช่วยให้บุคคลนอน-ไบนารีมีสุขภาวะทางจิตใจที่ดีขึ้น รู้สึกปลอดภัยและภาคภูมิใจในตัวตนของตน

สรุปคือ การให้ที่ยืนแก่บุคคลนอน-ไบนารีในสังคมเป็นการแสดงถึงความเท่าเทียม เคารพสิทธิมนุษยชน และความเป็นกลุ่มน้อยที่สมควรได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับคนกลุ่มอื่น ๆ

พูดคุยเรื่องรสนิยมทางเพศกับ Talk to PEACH ได้ทุกเมื่อ

Talk to PEACH Promo
ดาวน์โหลดแอป Talk to PEACH เพื่อปรึกษา

สามารถปรึกษาเรื่องทางเพศ รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับเพศได้อย่างสบายใจในทุก ๆ แง่มุม ไม่ต้องเปิดเผยชื่อ ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน สามารถรับคำปรึกษาได้ทันที หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Talk To PEACH: https://oci.ltd/EncsRRs

อ้างอิง

ปัญหา LGBTQ+