คนข้ามเพศ Transgender คือใคร ชวนทำความเข้าใจคนข้ามเพศ

คนข้ามเพศ Transgender คือใคร ชวนทำความเข้าใจคนข้ามเพศ

14 พฤษภาคม 2024

Share on
คนข้ามเพศ Transgender คือใคร ชวนทำความเข้าใจคนข้ามเพศ1

ความหลากหลายทางเพศสำหรับผู้คนอีกหนึ่งกลุ่มที่เราน่าจะคุ้นหูกันเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ นั่นคือกลุ่มคนข้ามเพศ หรือ Trangender บุคคลที่มีเพศกำเนิดแตกต่างจากเพศสภาพที่ตนรู้สึกว่าตนเองเป็น ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ หากเราเข้าใจความหลากหลายทางเพศ

 แล้ว Transgender คือใคร ชวนไปทำความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศผ่านบทความนี้กัน

Transgender คือใคร? ทำความรู้จักกับความหลากหลายทางเพศ

คนข้ามเพศ Transgender คือใคร ชวนทำความเข้าใจคนข้ามเพศ4

Transgender คือกลุ่มคนข้ามเพศ เป็นกลุ่มคนที่มีเพศสภาพแตกต่างจากเพศกำเนิดที่ถูกกำหนดมาแต่แรกเกิด โดยแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มย่อยทั้งหญิงข้ามเพศ (Transgender Woman หรือ Trans Woman) ผู้ที่มีเพศกำเนิดเป็นชายแต่มีเพศภาวะเป็นหญิง ชายข้ามเพศ (Transgender Man หรือ  Trans Man) ผู้ที่มีเพศกำเนิดเป็นหญิงแต่มีเพศภาวะเป็นชาย 

ทั้งนี้กลุ่มคนข้ามเพศ จึงมีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะให้มีความใกล้เคียงกับเพศที่ตัวเองอยากเป็น ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการหลายขั้นตอนที่สามารถทำได้

หญิงข้ามเพศ และ ชายข้ามเพศ มีขั้นตอนการข้ามเพศอย่างไรบ้าง?

แน่นอนว่าการเป็นหญิงข้ามเพศ และ ชายข้ามเพศ ต้องมีกระบวนการข้ามเพศที่ซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งมีขั้นตอนทั่ว ๆ ไปดังนี้

ขั้นตอนของหญิงข้ามเพศ 

 • ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ โดยการแต่งกายให้เป็นเพศหญิง ปรับเปลี่ยนทรงผม ใส่เครื่องประดับ เป็นต้น
 • รับประทานฮอร์โมนเพศหญิง เช่น เอสโตรเจน เพื่อเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นเพศหญิงมากขึ้น
 • การผ่าตัดเสริมหน้าอก เพื่อให้มีทรวงอกคล้ายผู้หญิง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ โดยการตัดอวัยวะเพศชายออกและสร้างช่องคลอด

ขั้นตอนของชายข้ามเพศ

 • ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ โดยการแต่งกายเป็นชาย ทรงผมชาย เป็นต้น
 • รับประทานฮอร์โมนเพศชาย เช่น เทสโทสเทอโรน เพื่อพัฒนารูปร่างให้เป็นเพศชายมากขึ้น
 • การผ่าตัดเสริมหน้าอกให้ราบ เพื่อลดขนาดหน้าอก
 • การผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชาย (Phalloplasty) เพื่อให้มีอวัยวะเพศชายภายนอก
 • การผ่าตัดเอาโพรงมดลูกออก (Hysterectomy)

กระบวนการแต่ละขั้นตอนไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดเพราะจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล และขั้นตอนการผ่าตัดหรือการเปลี่ยนแปลงสรีระจำเป็นต้องทำโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ เพราะต้องได้รับความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายด้วย 

ปรึกษาไม่ระบุตัวตนผ่าน Talk to PEACH

วิธีการดูแลตนเอง เมื่อเป็นคนข้ามเพศ

 1. วิธีการดูแลด้านสุขภาพกายและจิตใจ หลังแปลงเพศต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อวางแผนการรักษาและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
 2. การยอมรับและรักตนเอง ซึ่งการเข้าใจตนเองเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ หากเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวตนของคุณ และอย่าปล่อยให้คำวิจารณ์จากผู้อื่นทำร้ายจิตใจของคุณเด็ดขาด
 3. อีกสิ่งสำคัญคือการดูแลความปลอดภัย รวมไปถึงตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามหรือละเมิด และเรียนรู้สิทธิและกฎหมายที่คุ้มครองคนข้ามเพศ

อยู่ร่วมสังคมกับคนข้ามเพศอย่างไร

คนข้ามเพศ Transgender คือใคร ชวนทำความเข้าใจคนข้ามเพศ3

หลังจากอธิบายเรื่อง Transgender คือใคร และหญิงข้ามเพศ กับชายข้ามเพศมีขั้นตอนแปลงเพศ หรือวิธีการดูแลตนเองอย่างไรนั้น มาที่ฝั่งของคนรอบข้างบ้างว่า การอยู่ร่วมสังคมกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นต้องทำอย่างไร ซึ่งพื้นฐานของความเป็นจริงนั้น คนข้ามเพศ เท่ากับ คนทั่วไป เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้ตามปกติ 

แต่เราจะมีวิธีการบอกต่อหรือการสร้างสังคมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไรนั้น มีข้อปฏิบัติ ดังนี้

 1. เรียนรู้และทำความเข้าใจกับประสบการณ์ของคนข้ามเพศ แม้จะไม่ได้เป็นคนข้ามเพศเอง แต่การเปิดใจรับฟังก็จะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
 2. ควรใช้คำนามและสรรพนามที่ถูกต้องตามเพศสภาพที่คนข้ามเพศนั้นระบุ หากไม่แน่ใจให้สอบถามอย่างสุภาพ
 3. หลีกเลี่ยงการตั้งคำถามหรือให้ความสนใจในเรื่องร่างกายหรือเพศสภาพอย่างไม่เหมาะสม เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
 4. ไม่แสดงกิริยาหรือใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือแบ่งแยกคนข้ามเพศออกจากสังคม
 5. สนับสนุนสิทธิและความเสมอภาคของคนข้ามเพศ เช่น โอกาสในการทำงาน การรักษาพยาบาล และสวัสดิการต่าง ๆ
 6. ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นกันเองและการยอมรับความหลากหลายในสังคม
 7. เรียนรู้ข้อกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนข้ามเพศ เพื่อไม่ละเมิดสิทธิของพวกเขา

มีปัญหาสุขภาพเพศ คุยกับ Talk to PEACH ได้เลย

Talk to PEACH Promo
ดาวน์โหลดแอป Talk to PEACH เพื่อปรึกษา

สามารถปรึกษาเรื่องทางเพศ รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับเพศได้อย่างสบายใจในทุก ๆ แง่มุม ไม่ต้องเปิดเผยชื่อ ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน สามารถรับคำปรึกษาได้ทันที หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Talk To PEACH: https://oci.ltd/Tlvbzoy

อ้างอิง

ปัญหา LGBTQ+