แฟนไม่อยากมีอะไรด้วย วิธีแก้ไขปัญหาความต้องการไม่เท่ากันในคู่ครอง

แฟนไม่อยากมีอะไรด้วย วิธีแก้ไขปัญหาความต้องการไม่เท่ากันในคู่ครอง

17 กรกฎาคม 2023

Share on

ปัญหาแฟนไม่อยากมีอะไรด้วย หรือความต้องการไม่เท่ากัน เป็นหนึ่งในปัญหาที่คู่รักหลายคู่กำลังเผชิญและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ จนอาจนำไปสู่การเลิกราหรือหย่าร้าง หากขาดการทำความเข้าใจและแก้ไขอย่างถูกวิธี  

จากผลสำรวจของเว็บไซต์ Gitnux เผยว่า กว่า 80% ของคู่แต่งงานที่ใช้ชีวิตคู่โดยปราศจากเรื่องเซ็กซ์ รู้สึกขาดความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างกัน และยังมีคู่รักอีกกว่า 60% ที่รู้สึกถูกละเลยจากคู่ครอง เมื่อไม่ได้มีกิจกรรมทางเพศร่วมกัน 

บทความนี้ขอพาไปทำความเข้าใจถึงต้นตอของปัญหา “แฟนไม่อยากมีอะไรด้วย” พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอนจากนักเพศวิทยา 

ทำความเข้าใจ…ทำไมแฟนไม่อยากมีอะไรด้วย 

สำหรับปัญหาแฟนไม่อยากมีอะไรด้วย อาจเกิดจากความต้องการทางเพศที่ลดลง โดยความต้องการทางเพศเป็นความรู้สึกที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอตลอดชีวิตของมนุษย์ และแต่ละคนจะมีความต้องการทางเพศมากน้อยต่างกันออกไปตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วิถีชีวิต และความสัมพันธ์

โดยปัจจัยที่ส่งผลทำให้ความต้องการทางเพศลดลง มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้ 

สาเหตุทางร่างกาย

 • อายุที่เพิ่มมากขึ้น
 • ความไม่สมดุลของฮอร์โมน 
 • การใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด หรือยาคุมกำเนิดชนิดฝัง
 • โรคประจำตัวและข้อจำกัดทางด้านสุขภาพ 
 • การใช้ยารักษาโรคบางชนิด เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ยาต้านอาการซึมเศร้า
 • ภาวะวัยหมดประจำเดือน
 • การตั้งครรภ์ การคลอดและเลี้ยงดูบุตร
 • ช่องคลอดแห้ง หรือมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์
 • กลิ่นไม่พึงประสงค์
 • หลั่งเร็ว
 • ไม่ถึงจุดสุดยอด
 • การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 • มีภาวะเบื่อหน่ายเซ็กซ์ (Sexual Anorexia) 
 • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก

บทความเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์กับคุณ

สาเหตุทางจิตใจ

 • มีภาวะเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า
 • กลัวการมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น กลัวการตั้งครรภ์ กลัวโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 • ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจจากเหตุการณ์เลวร้าย เช่น ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 • ทัศนคติที่มีต่อเรื่องเพศที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อและข้อห้ามในศาสนา

สาเหตุจากวิถีชีวิตและความสัมพันธ์

 • มีปัญหาในการสื่อสารระหว่างกัน
 • สัมผัสได้ถึงความขัดแย้งในความสัมพันธ์ เช่น มีการทะเลาะกัน

แฟนไม่อยากมีอะไรด้วย ความต้องการทางเพศไม่เท่ากัน แก้ไขยังไงดี?

 1. สำรวจความต้องการทางเพศและร่างกาย

การสำรวจนี้จะทำให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เช่น สำรวจว่ามีความต้องการทางเพศ มากหรือน้อยลงจากเดิม การแข็งตัวเป็นปกติหรือไม่ ช่วยตัวเองบ้างหรือไม่ มีน้ำหล่อลื่นเป็นปกติหรือไม่ อวัยวะเพศหรือเต้านมมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีอาการบาดเจ็บใด ๆ หรือไม่ 

 1. เปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดการดื่มแอลกอฮอล์
 1. ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ พฤติกรรมทางเพศ  หรือวงจรการตอบสนองทางเพศ ให้มากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้อาจช่วยให้เข้าใจเรื่องเพศ และเอาชนะความวิตกกังวลขณะมีเพศสัมพันธ์ได้
 1. พูดคุยอย่างเปิดใจเกี่ยวกับความต้องการทางเพศ หรือความกังวลใจที่เกิดขึ้นกับคู่ครองของคุณ โดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ช่วยให้คู่รักเอาชนะอุปสรรค กล้าเปิดเผยและซื่อสัตย์กับความรู้สึกหรือความต้องการทางเพศมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการมีความสัมพันธ์ที่ดี
 1. จัดการกับความเครียด เพื่อให้รู้จักวิธีตอบสนองกับความเครียดในชีวิต และสามารถป้องกันหรือบรรเทาอาการที่เกิดจากความเครียดได้  เช่น จดบันทึกความเครียด เพื่อรับรู้และระบายความเครียด ทำสมาธิ ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ
 1. เข้ารับคำปรึกษากับนักเพศวิทยา หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากปัญหาแฟนไม่อยากมีอะไรด้วย หรือความต้องการทางเพศไม่เท่ากันในแต่ละคู่ มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ทั้งยังมีสาเหตุและรายละเอียดที่ซับซ้อนเฉพาะบุคคล โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จะสามารถประเมินและช่วยให้คำแนะนำที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด

แฟนไม่อยากมีอะไรด้วย หาทางออกร่วมกันได้ กับ Talk to PEACH 

Talk to PEACH Promo

จับมือกันมาปรึกษานักเพศวิทยา จาก Talk to PEACH เรื่องความต้องการไม่เท่ากันได้เลย โดยสามารถจองเพื่อพูดคุยกับนักเพศวิทยาได้ทั้งผ่าน Video Call 60 นาที เพื่อให้คู่รักได้แยกคุยทีละคน แล้วจึงคุยพร้อมกันอีกครั้งเพื่อหาทางออกร่วมกัน หรือแชทถาม-ตอบผ่านแอป Talk to PEACH

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Talk To PEACH: http://bit.ly/417az7i 

อ้างอิง: 

ความสัมพันธ์

ปัญหา LGBTQ+

ปัญหาเพศชาย

ปัญหาเพศหญิง