คนสองเพศ Intersex คืออะไร ทำความเข้าใจภาวะเพศกำกวม

คนสองเพศ Intersex คืออะไร ทำความเข้าใจภาวะเพศกำกวม

07 มิถุนายน 2024

Share on
คนสองเพศ Intersex คืออะไร ทำความเข้าใจภาวะเพศกำกวม1

ในโลกปัจจุบัน เรื่องเพศกลายเป็นเรื่องที่เปิดกว้างมากขึ้น ยังมีเรื่องเพศสภาพอีกมากมายที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อน เช่น คนสองเพศ หรือ Intersex คือ บุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากปกติ ระบุเพศที่ชัดเจนไม่ได้ 

ในบทความนี้ Talk To PEACH จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจความกับคนสองเพศให้ลึกซึ้งกันมากยิ่งขึ้น 

คนสองเพศ หรือ Intersex คือ  อะไร 

อินเตอร์เซ็กส์ หรือ Intersex คือ บุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพ มีอวัยวะสืบพันธุ์ของทั้งสองเพศ หรือเรียกได้ง่าย ๆ ว่า มีสองอวัยวะเพศ หรือ มีสองเพศในคนเดียวกัน โดยคนสองเพศนั้นอาจไม่สามารถระบุเพศของตัวเองได้อย่างชัดเจน 

นอกจากคนสองเพศจะมีอวัยวะสืบพันธุ์ของทั้งสองเพศในคนเดียวกันแล้ว ยังสามารถเกิดภาวะปริมาณฮอร์โมนหรือโครโมโซมที่ผิดปกติได้ จึงทำให้ชุมชน Intersex หรือ คนสองเพศ นั้นมีอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายได้ด้วย

ลักษณะคนสองเพศ หรือ Intersex คือ อะไร?

คนสองเพศ Intersex คืออะไร ทำความเข้าใจภาวะเพศกำกวม3

ลักษณะคนสองเพศ มักจะมีอวัยวะเพศกำกวม ไม่สามารถแบ่งแยกได้ชัดเจนว่าเป็นหญิงหรือชาย ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะออกมาได้ 3 แบบดังนี้

1. ลักษณะอวัยวะเพศกำกวม

มีภาวะ Cloacal Exstrophy โครงสร้างอวัยวะภายในอยู่ไม่ถูกตำแหน่ง และอวัยวะเพศไม่สามารถแยกได้ชัดเจนว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย

2. อวัยวะเพศเหมือนเพศหญิง แต่มีลักษณะไม่ปกติ

เช่น มีปุ่มคลิตอริส หรือ ปุ่มกระสันขนาดใหญ่มากเกินไป หรือหากลูบคลำบริเวณขาหนีบ จะมีลักษณะเป็นก้อน

3. อวัยวะเพศเหมือนเพศชาย แต่มีลักษณะไม่ปกติ

เช่น มีอัณฑะค้างสองข้าง โดยเป็นภาวะที่ลูกอัณฑะไม่ลงไปอยู่ในถุงอัณฑะตามปกติ รวมไปถึงองคชาตขนาดเล็ก นอกจากนี้ อาจจะมีลักษณะของ รูเปิดท่อปัสสาวะอยู่ที่โคนขององคชาตได้ด้วย หรือรูเปิดท่อปัสสาวะใต้ต่อองคชาตร่วมกับอัณฑะไม่ลงหนึ่งข้าง

หรือ มีประวัติครอบครัวที่มีความผิดปกติของพัฒนาการของระบบอวัยวะเพศ   เช่น complete androgen insensitivity syndrome (CAIS) อวัยวะเพศเป็นหญิงหรือชายปกติ แต่โครโมโซมเพศไม่ตรงกับอวัยวะเพศภายนอก

ปรึกษาไม่ระบุตัวตนผ่าน Talk to PEACH

เป็นคนสองเพศ ดูแลตัวเองอย่างไร

การดูแลตนเองเมื่อเป็นคนสองเพศ หรือ มีสองอวัยวะเพศ สำคัญอย่างยิ่งเพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขและสมดุล

เข้าใจและยอมรับตัวเอง

ใช้เวลาในการสำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง รวมถึง ยอมรับและให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความต้องการของตนเอง โดยไม่ต้องรู้สึกผิดหรือละอาย

สร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสนับสนุนเรา

หาสภาพแวดล้อมด้วยคนที่เข้าใจและยอมรับในอัตลักษณ์ทางเพศของคุณ หลีกเลี่ยงสถานที่หรือบุคคลที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือลดทอนคุณค่าในตัวเอง

การสื่อสารกับคนใกล้ชิด

เปิดใจกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่คุณเชื่อว่าจะเข้าใจและให้การสนับสนุน ใช้เวลาในการอธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของคุณ เป็นต้น

วิธีการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่กับคนสองเพศ Intersex คือ

คนสองเพศ Intersex คืออะไร ทำความเข้าใจภาวะเพศกำกวม2

ความจริงแล้วคนสองเพศ ก็คือคนทั่วไปที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในชีวิตประจำวัน แต่สิ่งสำคัญของการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่กับคนสองเพศนั้น เป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและเคารพต่อกัน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

เคารพความเป็นส่วนตัวและขอบเขตของกันและกัน 

ให้ความเคารพต่อพื้นที่ส่วนตัวและขอบเขตของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางอารมณ์

และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ปลอดภัย

การสื่อสารอย่างสุภาพและชัดเจน

ใช้ภาษาที่สุภาพและเคารพในการสื่อสาร ฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้อื่นอย่างใส่ใจ ไม่ขัดจังหวะหรือดูถูกความคิดเห็นของผู้อื่น

แสดงความเท่าเทียมกัน

ไม่ใช้การแบ่งแยกเพศในการตัดสินหรือปฏิบัติต่อผู้อื่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้โอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือทำกิจกรรมร่วมกัน

เสริมบรรยากาศที่เปิดกว้างและให้เกียรติ

สร้างบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและมีคุณค่า และที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับและเคารพในความหลากหลายและความแตกต่างของผู้อื่น

การปฏิบัติตัวเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความเคารพต่อกัน แต่ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นมิตรในระยะยาวด้วย

อยากรู้เพิ่มเติมว่าIntersex คืออะไร คุยกับ Talk to PEACH ได้เลย

ปรึกษาเรื่องเพศแบบไม่ระบุตัวตน ได้ที่แอปฯ Talk to PEACH
ดาวน์โหลดแอป Talk to PEACH เพื่อปรึกษา

สามารถปรึกษาเรื่องทางเพศ รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับเพศได้อย่างสบายใจในทุก ๆ แง่มุม ไม่ต้องเปิดเผยชื่อ ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน สามารถรับคำปรึกษาได้ทันที หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Talk to PEACH: https://oci.ltd/UPHSyr6

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง:

ปัญหา LGBTQ+

สุขภาพเพศทางกาย

สุขภาพเพศทางใจ